fbpx
Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate este general aplicabilă tuturor vizitatorilor website-ului narcismoraru.com, valabile începând cu data de 01.01.2023.

Cuprins:
1. Considerații cu privire la Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD)
2. Colectarea datelor cu caracter personal
3. Temeiul prelucrării
4. Scopul prelucrării
5. Durata și locul stocării datelor cu caracter personal
6. Drepturile dumneavoastră în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal
7. Transfer de date cu caracter personal către terți
8. Securitate
9. Modificări, completări și actualizări ale Politicii de confidențialitate
10. Informații de contact și pentru adresa plângeri Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
11. Informații de contact responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal
12. Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Considerații cu privire la Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGPD)
Conform RGPD, sintagma „date cu caracter personal” înseamnă orice informații cu privire la o persoană fizică identificată sau identificabilă, numită „persoană vizată”. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în baza unui elemente de identificare.

RGPD ne impune o serie de reguli cu privire, în principal, la colectarea, prelucrarea, stocarea, ștergerea, rectificarea și transferul datelor cu caracter personal.

2. Colectarea datelor cu caracter personal
narcismoraru.com colectează date cu caracter personal doar atunci când ni le furnizați direct prin intermediul căsuței/formularului de abonare la newsletter, (solicitare de furnizare a acestui serviciu). Informațiile colectate astfel constau în prenumele dumneavoastră și adresa de e-mail.

3. Temeiul prelucrării
Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea executării unui contract (prestarea serviciului de Newsletter pe care l-ați solicitat și trimiterea materialelor bonus), mai precis un contract de tip click-wrap la care ați devenit parte prin completarea formularului de abonare și trimiterea opțiunii dumneavoastră prin apăsarea butonului către narcismoraru.com

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing atunci când vă acordați consimțământul și când este implicat interesul nostru legitim. Aceleași date colectate, în baza unui nou consimțământ, pot fi prelucrate și pentru alte scopuri decât cele inițiale.

În final, dacă ne contactați utilizând adresa de e-mail, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului nostru legitim de a răspunde mesajului dumneavoastră și/sau de a păstra o evidență cu toate cererile/reclamațiile/sugestiile primite.

4. Scopul prelucrării
Astfel cum v-am informat în secțiunea anterioară, vă prelucrăm datele cu caracter personal pentru executarea contractului, sens în care vă vom ține la curent cu toată activitatea narcismoraru.com și cu materialele educaționale pe care le punem la dispoziție.

Nu vom utiliza datele dumneavoastră în scopuri de marketing decât dacă vă exprimați în mod direct consimțământul pentru astfel de comunicări. Oricând vă acordați consimțământul, vă punem la dispoziție o modalitate la fel de ușoară prin care să vi-l retrageți (dacă doriți să nu mai fie prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, care până în momentul respectiv au fost prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră). În momentul de față, ne puteți contacta pentru retragerea consimțământului folosind adresa de e-mail newsletter@narcismoraru.com sau puteți să optați pentru dezabonare în cadrul e-mailurilor trimise de narcismoraru.com

5. Durata și locul stocării datelor cu caracter personal
Stocăm datele dumneavoastră timp de 6 luni, dar nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării. Acestea sunt stocate de către Mail Poet (pentru mai multe detalii, a se vedea în mod obligatoriu secțiunea 7 din prezenta Politică de confidențialitate).

6. Drepturile dumneavoastră în temeiul legislației privind protecția datelor cu caracter personal
RGPD instituie o serie de drepturi în beneficiul dumneavoastră în vederea asigurării protecției în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. În baza RGPD, puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din cuprinsul acestora, ștergerea datelor și vă puteți opune la prelucrarea datelor. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de adresa plângeri autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției, în funcție de situația concretă. Pentru o informare completă, clară și detaliată, explicităm fiecare drept în parte în tabelul următor:

Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal presupune dreptul de a ne solicita:

Prevederi RGPD

Articolul 15 Dreptul la informare

În baza acestui drept și în funcție de modul în care am colectat datele dumneavoastră cu caracter personal, avem obligația de a vă informa, printre altele, cu privire la următoarele aspecte:

Articolele 13 și 14 Dreptul la rectificare

Dreptul la rectificare (sau „dreptul la corectare”) presupune că ne puteți solicita să rectificăm sau să completăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am colectat deja, atunci când acestea sunt inexacte sau incomplete.

Avem și ne exercităm dreptul de a verifica exactitatea informațiilor pe care le furnizați înaintea de rectificarea datelor.

Articolul 16 Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Dreptul la ștergerea datelor vă conferă posibilitatea de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal în situația în care acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau, în situația în care prelucrarea a fost realizată pe bază de consimțământ, dacă vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrare.

De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor atunci când vă exercitați dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu caracter personal (a se vedea dreptul la opoziție) sau atunci când ne revine nouă o obligație legală în sensul ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Articolul 17 Restricționarea prelucrării datelor

În baza acestui drept, în cazuri expres și limitativ prevăzute de prevederile legale, ne puteți solicita să restricționăm (sau să reducem) prelucrarea datelor cu caracter personal (cu alte cuvinte, să ”obiectați” la prelucrare).

Cazurile în care vă puteți exercita acest drept sunt:

Articolul 18 Portabilitatea datelor

Dreptul la portabilitatea datelor presupune posibilitatea de a formula o cerere prin care ne solicitați să vă furnizăm datele cu caracter personal pe care le-am colectat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acestea să fie „portate” (transferate) direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

Articolul 20 Opoziția

În temeiul opoziției, aveți dreptul de a vă opune oricând, în baza unor motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor personale în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care opinați că drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale prevalează față de acest interes.

Dacă formulați opoziție, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate, iar în acest caz putem aduce dovezi justificate ce ne îndreptățesc la prelucrare, care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră.

Acestei situații aparțin în mod special cazurile, în care prelucrarea este necesară pentru invocarea, exercitarea sau apărarea drepturilor narcismoraru.com

În plus, în situația în care vom colecta în viitor date cu caracter personal în scop de marketing, solicitându-vă bineînțeles consimțământul în acest sens, vă veți putea opune prelucrării datelor în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv.

Articolul 21 Luarea de decizii automate

Puteți solicita să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată dacă decizia:

Vă informăm că narcismoraru.com nu are implementată nicio formă de proces decizional automat și, implicit, nici nu creează profiluri.

Articolul 22 Dreptul de a formula plângeri

RGPD conferă și reglementează dreptul de a formula și depune plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.

În România, autoritatea competentă este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Datele sale de contact se regăsesc la finalul Politicii.

Pentru a vă putea exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile de contact indicate la finalul Politicii de confidențialitate.

Nu percepem niciun fel de costuri pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră și soluționare cererilor pe care ni le adresați.

Cu titlu de excepție, vom solicita contravaloarea costurilor presupuse de soluționarea cererilor de acces formulate în mod nefondat, repetitiv, excesiv sau abuziv.

Costurile vor fi rezonabile și proporționale, iar informarea cu privire la acestea va fi anterioară soluționării cererii dumneavoastră.

Încercăm să soluționăm toate cererile în termen de 30 de zile de la data primirii, excepție făcând situațiile în care soluționarea este dificilă, nu dispunem de resursele temporale sau umane necesare sau desfășurăm activități de verificare a identității solicitantului.

În aceste din urmă cazuri, vom face tot posibilul pentru a nu depăși un termen de 60 de zile și vă vom anunța în cazul în care apreciem că vom depăși cele 30 de zile standard.

În cazul unor solicitări neclare, formulate în mod ambiguu sau care nu permit stabilirea cu exactitate a obiectului solicitării, vă vom adresa solicitarea de a ne clarifica cerințele dumneavoastră și/sau de a ne furniza informații suplimentare pentru a putea îndeplini obligațiile noastre și soluționa cererea dumneavoastră.

Nu vom da curs cererilor prin a căror soluționare există posibilitatea de a aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate.

Pentru exercitarea dreptului de acces avem rugămintea de a formula o cerere în scris pe care să o transmiteți fie prin poșta electronică, fie prin serviciul de poștă (datele de contact se regăsesc la finalul Politicii).

Pentru mai multe detalii cu privire la drepturile dumneavoastră, vă invităm să ne adresați întrebări utilizând adresa de e-mail: newsletter@narcismoraru.com

7. Transfer de date cu caracter personal către terți
Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către mailpoet.com (în continuare, „Mail Poet”).

Politica de confidențialitate a acestora poate fi consultată la adresa web https://automattic.com/privacy/ iar aspecte cu privire la respectarea prevederilor RGPD pot fi regăsite la aceeași adresă.

Insistăm în lecturarea documentelor Mail Poet înainte de a vă abona la Newsletter.

Prin completarea formularului și apăsarea butonului de trimitere a datelor se prezumă că ați lecturat și ați aderat și la Politica de confidențialitate a Mail Poet.

Dacă nu sunteți de acord cu aceasta, nu vă abonați la Newsletter.

8. Securitate
Protejăm datele dumneavoastră împotriva pierderii, distrugerii, utilizării incorecte, divulgării nelegitime, modificării și a accesului neautorizat.

Adoptăm și implementăm măsuri de precauție pentru a proteja confidențialitatea și integritatea datelor dumneavoastră.

Deși facem tot posibilul pentru a vă asigura protecția datelor cu caracter personal colectate, transmiterea acestor date prin intermediul internetului reprezintă un pericol/are un potențial vătămător pentru protecția datelor cu caracter personal, aspect ce cade în afara voinței noastre și posibilității de acțiune.

Oricând ne transmiteți date cu caracter personal prin intermediul internetului, există posibilitatea asumată în mod exclusiv de dumneavoastră ca terminalul respectiv să fie monitorizat de terți.

Din acest motiv, orice transmitere de informație cu ajutorul internetului este propriul dumneavoastră risc și vă asumați integral răspunderea pentru orice prejudiciu cauzat.

9. Modificări, completări și actualizări ale Politicii de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica, completa sau/și actualiza Politica de confidențialitate oricând și în orice modalitate. Din acest motiv, aveți obligația ca de fiecare dată când navigați pe pagină, să verificați și prezenta Politică de confidențialitate.

Continuare navigării reprezintă o prezumție că ați lecturat Politica de confidențialitate.

10. Informații de contact și pentru adresa plângeri Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România;

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Site web: www.dataprotection.ro

11. Informații de contact responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Pentru solicitări de informații (și orice alte cereri în legătură cu protecția datelor cu caracter personal), plângeri reclamații, sugestii, informări cu privire la RGPD, ne puteți contacta utilizând următoarele detalii:

Adresă poștală: Cluj-Napoca, strada Pictor Octav Băncilă, nr. 43A

E-mail: narcis@copy-writer.ro

Site web: narcismoraru.com

Vă asigurăm de toată disponibilitatea și implicarea noastră în soluționarea oricărei cereri, respectiv situație sau problemă cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Orice informații, nelămuriri sau întrebări aveți cu privire la prezenta politică, vă încurajăm să ne contactați oricând, iar noi vom răspunde cu celeritate.

12. Mai multe informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Mai multe informații cu referire la prelucrarea datelor cu caracter personal și, în special, drepturile pe care o persoană vizată le are, regăsiți la următoarele adrese web:

www.dataprotection.ro

ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro