fbpx

Termenii și condițiile generale aplicabile tuturor vizitatorilor website-ului narcismoraru.com, valabile începand cu data de 01.01.2023.

Cuprins:

 1. Preambul
 2. Identitate
 3. Introducere
 4. Accesarea și navigarea pe site
 5. Drepturile noastre în legătură cu navigarea utilizatorilor pe Site
 6. Limitarea răspunderii
 7. Protecția proprietății intelectuale
 8. Confidențialitate
 9. Cookies
 10. Legislația aplicabilă. Instanța competentă
 11. Nulitate și eficacitate
 12. Plângeri. Recomandări
 13. Preambul

Prezentul document, având adresa web https://narcismoraru.com/termeni-si-conditii, reprezintă Termenii și Condițiile de navigare și utilizare a website-ului narcismoraru.com (în continuare „Site”). Prin intermediul său, sunt stabilite drepturile și obligațiile părților, constând în navigator/utilizator și societatea care administrează Site-ul. Termenii și Condițiile de pe prezenta pagină sunt aplicabili navigării pe Site și utilizării funcționalităților acestuia. De asemenea, acest document stabilește tipurile de acțiuni licite și ilicite ale navigatorilor și răspunderea pentru acțiunile ilicite. Vă rugăm să parcurgeți conținutul cu atenție, omiterea unor clauze nefiindu-ne imputabilă.

Accesarea și navigarea pe Site reprezintă consimțământul dumneavoastră cu privire la Termeni și Condiții. De asemenea, abonarea la Newsletter (care poartă denumirea de Weekletter) echivalează cu acceptarea fără rezerve a Termenilor și Condițiilor. Vă informăm și recomandăm ca la fiecare accesare să recitiți Termenii și Condițiile întrucât aceștia pot fi oricând modificați, fără o notificare prealabilă. Forma Termenilor și Condițiilor publicată pe Site va fi mereu cea actualizată. 

Prin simpla accesare a Site-ului și, implicit, acordarea consimțământului, sunteți obligat să respectați Termenii și Condițiile Site-ului, întocmai cum sunt redați în continuare. Dacă nu mai sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă sfătuim să părăsiți imediat Site-ul și să nu îl mai accesați.

 1. Identitate

Sub denumirea comercială „narcismoraru.com” operează societatea LUMOGRAFICA S.R.L., o societate română cu răspundere limitată, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Pictor Octav Băncilă, nr. 43A, jud. Cluj, înregistrată în registrul comerțului cu nr. J12/750/2017. LUMOGRAFICA S.R.L. deține, menține, actualizează și răspunde de Site.

 1. Introducere

Site-ul pe care navigați are drept scop prezentarea proiectului narcismoraru.com și, doar în baza consimțământului, își propune să îi țină la curent pe navigatorii interesați cu toate noutățile legate de acest proiect și dezvoltarea/actualizarea Site-ului.

narcismoraru.com nu este răspunzător sub nicio formă și în nicio situație pentru niciun prejudiciu, indiferent de natura sa, legată de sau derivată direct sau indirect din folosirea conținutului (scris sau vizual) disponibil pe Site.

Întreg conținutul de pe Site este protejat de drepturi de autor. Folosirea sau distribuirea conținutului de pe Site, protejat de drepturile de autor, atrage incidența sancțiunilor prevăzute de legislația incidentă și tragerea la răspundere civilă și penală.

 1. Accesarea și navigarea pe Site

Aveți în mod gratuit dreptul de a utiliza Site-ul prin intermediul acțiunilor de accesare, navigare, căutare și abonare la Newsletter, activitatea dumneavoastră fiind sub incidența Termenilor și Condițiilor. Orice acțiune pe care o realizați pe Site sau în legătură directă sau indirectă cu Site-ul se supune Termenilor și Condițiilor.

Navigarea pe Site trebuie să se realizeze în scop exclusiv personal. Orice formă de utilizare comercială este strict interzisă și poate atrage răspunderea navigatorului.  Este interzis să navigați pe Site/utilizați Site-ul pentru:

 1. Drepturile noastre în legătură cu navigarea utilizatorilor pe Site

În conformitate cu Termenii și Condițiile, ne rezervăm integral dreptul de a:

 1. Limitarea răspunderii

Nu ne asumăm răspunderea pentru:

Pot exista întreruperi ale funcționalității Site-ului și, drept urmare, întârzieri sau erori la accesarea/navigarea pe Site, neimputabile narcismoraru.com.

Aceste întreruperi nu depind de voința narcismoraru.com și, conform legii, narcismoraru.com nu poate fi trasă la răspundere față de utilizatori pentru nicio formă de prejudiciu direct sau indirect pretins a fi suferit ca urmare a întreruperii/întreruperilor.

Forța majoră și cazul fortuit operează drept cauze exoneratoare de răspundere.

 1. Protecția proprietății intelectuale

Conținutul Site-ului (design și informație scrisă), precum și orice alt material care poate fi obținut de pe Site sau prin acțiuni directe și/sau indirecte asupra Site-ului, aparține doar narcismoraru.com și este protejat, printre altele, de legislația privind drepturile de proprietate intelectuală, în special Legea nr. 8/1996 si legislația conexă.

Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului Site-ului și în legătură cu acesta revin narcismoraru.com, care are dreptul ca în mod exclusiv și nelimitat să folosească, modifice, publice, retragă, adapteze, actualizeze și/sau șteargă conținutul, lista de acțiuni în legătură cu Conținutul nefiind exhaustivă. 

Niciun navigator nu are dreptul de a utiliza, reproduce, distribui Conținutul. Atragem atenția că realizarea unor capturi de ecran, fotografii, înregistrări video specifice rețelelor de socializare și orice alte acțiuni care surprind și folosesc, respectiv distribuie Conținutul Site-ului, reprezintă o încălcare a drepturilor de autor. Acțiunile enumerate pot deveni licite dacă sunt autorizate de narcismoraru.com printr-un acord scris, dat în baza unei cereri formulate de către persoana care dorește să realizeze acțiunile în cauză. Acordul va cuprinde în mod expres acțiunile permise și conținutul la care acțiunile se referă. Nu este permisă nicio acțiune care aduce sau ar putea aduce atingere drepturilor narcismoraru.com (e.g. îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor).

 1. Confidențialitatea

Politica de confidențialitate (narcismoraru.com/politica-de-confidentialitate) este parte integrantă din Termeni și Condiții.

 1. Cookies

În prezent, nu folosim Cookies. Vă recomandăm consultarea periodică a Politicii de confidențialitate întrucât există posibilitatea ca în viitor să apelăm la Cookies pentru buna funcționare și eficientizarea tuturor instrumentelor oferi de Site. În acest caz eventual, vă asigurăm de toate eforturile noastre în vederea alegerii unor soluții optime și protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal la standardele UE.

 1. Legislația aplicabilă. Instanța competentă.

Legea aplicabilă Termenilor și Condițiilor este legislația română, aceasta fiind și legislația avută în vedere la redactarea, actualizarea și viitoare modificări sau completări.

Orice litigiu care derivă din sau care este în legătură cu Termenii și Condițiile sau cu DPI va fi soluționat conform normelor de competență prevăzute în legislația română. Litigiul poate fi dedus spre soluționare, cu acordul părților, unei instanțe arbitrale locale sau naționale.

 1. Nulitate și eficacitate.

Dacă o cauză de nulitate sau eficacitate afectează una sau mai multe prevederi ale Termenilor și Condițiilor, aceștia vor rămâne în continuare valabili, prevederile completându-se corespunzător cu dispozițiile legale în vigoare. Nulitatea sau ineficacitatea parțială rămâne parțială, fără a afecta toți Termenii și Condițiile.

 1. Plângeri. Recomandări.

Pentru orice plângeri sau recomandări în legătură cu Termenii și Condițiile, funcționarea Site-ului sau conținut, ne puteți contacta oricând în scris la adresa: narcis@copy-writer.ro În funcție de solicitarea dumneavoastră și de volumul activității noastre, timpul de așteptare poate ajunge până la 30 de zile calendaristice.